screp

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Warmińsko Mazurski Fundusz NA STARTWarmińsko Mazurski Fundusz Na Start
Liczba udzielonych pożyczek

265

Wartość wypłaconych pożyczek

11 446 925,14 zł

Pożyczka do 50 000 zł
na rozpoczęcie działalności
gopsodarczej

Oprocentowanie
pożyczki „0,5%”

Okres spłaty
do 5 lat


Podpisanie umowy

Dodano: 2014-08-26 / wyświetleń - 2952

Przedsiębiorco po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku i biznes planu należy niezwłocznie zarejestrować działalność gospodarczą, wystąpić o nadanie nr REGON oraz wyrobić pieczątkę firmową, a także otworzyć firmowe konto bankowe.

Podpisanie umowy pożyczki następuje najwcześniej dzień po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Sprawdź jaka data rozpoczęcia wykonywania działalności widnieje w wpisie CEIDG.

Następnie skontaktuj się z Nami w celu podpisania umowy pożyczki.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z udzieloną pożyczką przez Fundusz Pożyczkowy „Warmińsko Mazurski Fundusz NA START”.

 !!!! WAŻNE INFORMACJE !!!!

Pożyczkobiorco,

 1. Pamiętaj jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości lub niejasności w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Twojej pożyczki skontaktuj się z Nami pomożemy lub doradzimy ZA DARMO !!!
 2. Rozliczenie pożyczki należy dokonać bezwzględnie w ciągu 90 dni od dnia  wypłaty pożyczki. Do rozliczenia pożyczki brane będą pod uwagę wydatki w kwotach brutto. Dokumenty potrzebne do rozliczenia to: ewidencja wydatków (na drukach SCREP w załączeniu lub na stronie http://mikropozyczki.screp.pl/), faktury, potwierdzenia zapłaty, umowy kupna-sprzedaży, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, dowody rejestracyjne itp.
 3. Pamiętaj masz obowiązek wysyłania potwierdzeń zapłaty składek ZUS co miesiąc przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Po 12 miesiącach wystąp do ZUS i US w celu otrzymania zaświadczeń o niezaleganiu i prześlij do Nas ORYGINAŁY.  
 4. Dokonuj zakupów ostrożnie i z rozwagą. Pamiętaj, że zakupy  w ramach pożyczki nie mogą zostać nabyte od osób pozostających z Tobą w stosunku pokrewieństwa tj. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, teść, macocha, zięć, ojczym.
 5. Wszystkie płatności najlepiej dokonuj w formie bezgotówkowej z konta firmowego, w wyjątkowych przypadkach możesz dokonać zapłaty w formie gotówki.
 6. Pożyczka nie może finansować wydatków, które następnie zostaną sfinansowane/zrefundowane z innych środków publicznych, w tym unijnych, bez względu na formę tego finansowania lub które zostaną współfinansowane z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego.
 7. Jeżeli nie utrzymasz działalności lub ją zlikwidujesz przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy - naliczymy odsetki na poziomie standardowym tj. obecnie do 12,16 % od całej kwoty pożyczki, od dnia wypłaty środków. Następnie wypowiadamy umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności, co oznacza że musisz zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami wg oprocentowania standardowego.
 8. Jeżeli nie utrzymasz działalności lub ją zlikwidujesz w okresie obowiązywania umowy pożyczki, ale po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki-naliczymy odsetki na poziomie standardowym tj. obecnie do 12,16 % od kwoty pozostającej do spłaty pożyczki, od dnia likwidacji działalności gospodarczej, bez innych negatywnych konsekwencji. Co oznacza, że możesz spłacać pożyczkę w ratach miesięcznych ale powiększonych o standardowe oprocentowanie.
 9. Jeżeli w dowolnym momencie obowiązywania umowy pożyczki, stwierdzimy, iż pożyczka została wydatkowana niezgodnie z obowiązującą umową - naliczamy wstecznie odsetki na poziomie standardowym tj. obecnie do 12,16 % od całej kwoty pożyczki, od dnia wypłaty pożyczki. Następnie umowę wypowiadamy stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności co oznacza że musisz zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami wg oprocentowania standardowego.
 10. Jeżeli opóźnisz się w zapłacie raty pożyczki to naliczymy odsetki ustawowe od pierwszego dnia opóźnienia. Wysokość odsetek ustawowych obecnie wynosi 8 % za każdy dzień zwłoki od zaległej raty pożyczki.
 11. Masz obowiązek archiwizowania i przechowywania dokumentacji związanej z pożyczką i przedsięwzięciem finansowanym pożyczką 10 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.
 12. Przypominamy raz jeszcze, że zawsze możesz do Nas się zgłosić, zadzwonić lub zapytać również drogą mailową o przebieg swojej pożyczki.

 Pamiętaj nie ma głupich pytań, a ten kto pyta to nie błądzi.

My obiecujemy, że zawsze POMOŻEMY …

 

 

 

 

• Aktualności • Biuro Projektu • Punkty współpracujące • Opis projektu • Rekrutacja • Do pobrania • Działalności wykluczone z dofinansowania w projekcie • Rozliczanie pożyczki • Podpisanie umowy • Zespół Funduszu Pożyczkowego • SCREP
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościStowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt i wykonanie - Adam Antolak Polityka Cookies

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.