screp

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Warmińsko Mazurski Fundusz NA STARTWarmińsko Mazurski Fundusz Na Start
Liczba udzielonych pożyczek

265

Wartość wypłaconych pożyczek

11 446 925,14 zł

Pożyczka do 50 000 zł
na rozpoczęcie działalności
gopsodarczej

Oprocentowanie
pożyczki „0,5%”

Okres spłaty
do 5 lat


Rozliczanie pożyczek

Dodano: 2014-08-26 / wyświetleń - 7773

ROZLICZANIE POŻYCZEK
w ramach projektu
„Warmińsko Mazurski Fundusz NA START”

Głównymi dokumentami obowiązującymi Pożyczkobiorców jest Regulamin Udzielania Pożyczek w ramach projektu „Warmińsko Mazurski Fundusz NA START” oraz podpisana umowa pożyczki.

Obowiązek rozliczenie się z pożyczki ma każdy Pożyczkobiorca w terminie określonym we wniosku pożyczkowym jednak nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania wypłaty pożyczki przez SCREP.

Pożyczkobiorca powinien dołożyć wszelkich starań, aby rozliczenie pożyczki przebiegało w sposób prawidłowy. Dlatego też zakupów należy dokonywać ostrożnie i z rozwagą, a w razie wątpliwości kontaktować się z Funduszem Pożyczkowym.

Do rozliczenia pożyczki każdy z Pożyczkobiorców ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

  1. EWIDENCJA PONIESIONYCH KOSZTÓW .xls, .doc
  2. DEKLARACJA POCHODZENIA ŚRODKA TRWAŁEGO tylko w przypadku zakupu używanych środków trwałych.
  3. Kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem faktur lub/i innych dowodów równoważnej wartości (np. umowa kupna – sprzedaży).
  4. Kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia, dowód rejestracyjny samochodu
  5. Fundusz Pożyczkowy może wskazać dodatkowe dokumenty potrzebne do rozliczenia pożyczki.

 

• Aktualności • Biuro Projektu • Punkty współpracujące • Opis projektu • Rekrutacja • Do pobrania • Działalności wykluczone z dofinansowania w projekcie • Rozliczanie pożyczki • Podpisanie umowy • Zespół Funduszu Pożyczkowego • SCREP
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościStowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt i wykonanie - Adam Antolak Polityka Cookies

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.