screp

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Warmińsko Mazurski Fundusz NA STARTWarmińsko Mazurski Fundusz Na Start
Liczba udzielonych pożyczek

265

Wartość wypłaconych pożyczek

11 446 925,14 zł

Pożyczka do 50 000 zł
na rozpoczęcie działalności
gopsodarczej

Oprocentowanie
pożyczki „0,5%”

Okres spłaty
do 5 lat


Do pobrania

Dodano: 2014-01-22 / wyświetleń - 10667

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - ważny od 29.08.2014 r.

zał. 1 WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI - ważny od 04.09.2014 r.

             BIZNESPLAN CZĘŚĆ OPISOWA

             BIZNESPLAN CZĘŚĆ FINANSOWA

zał. 2 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - ważny od 08.07.2014 r.

zał. 3 INFORMACJA O PORĘCZYCIELU-OŚWIADCZENIE MAJATKOWE - ważny od                          04.09.2014 r.

zał. 4 ZAKRES UPOWAŻNIENIA DLA KONSUMENTA - ważny od 04.09.2014 r.

zał. 5 ZAKRES UPOWAŻNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCY BIG I KRD - ważny od                  o        od 04.09.2014 r.

zał. 6 OŚWIADCZENIE O KWALIFIKALNOŚCI VAT - ważny od 04.09.2014 r.

zał. 7 OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS - ważny od                   od 04.09.2014 r.

zał. 8 OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS - ważny od                          od 12.11.2014 r.

zał. 9 OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DOTYCZĄCYCH TYCH SAMYCH          ..........KOSZTÓW - ważny od 04.09.2014 r.

zał. 10 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTEPSTWA PRZECIWKO ............OBROTOWI GOSPODARCZEMU - ważny od 04.09.2014 r.

zał. 11 OŚWIADCZENIE O BRAKU ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU ZAJĘĆ SĄDOWYCH - ważny   ............od 04.09.2014 r.

zał. 12 OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU ZE SKŁADKAMI DO ZUS I US - ważny od ............04.09.2014 r.


DEKLARACJA POCHODZENIA ŚRODKA TRWAŁEGO 

(stosuje się w przypadku zakupu używanych środków trwałych)


• Aktualności • Biuro Projektu • Punkty współpracujące • Opis projektu • Rekrutacja • Do pobrania • Działalności wykluczone z dofinansowania w projekcie • Rozliczanie pożyczki • Podpisanie umowy • Zespół Funduszu Pożyczkowego • SCREP
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościStowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt i wykonanie - Adam Antolak Polityka Cookies

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.